Národní archiv
Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 - Chodov
Veřejné zakázky

Nákup dokumentového skeneru Kodak i1420 pro potřeby projektu bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“

Aktuální informace

Bylo ukončeno hodnocení nabídek, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek(PDF, 90 kB).

Základní informace

Zakázka je realizována v rámci řešení čtyřletého výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze financovaného z prostředků Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 (BV II/2 – VS) (identifikační kód projektu VG20112014054). V rámci veřejné zakázky bude vybrán dodavatel dokumentového skeneru Kodak i1420 s příslušenstvím určeného pro zhotovování digitálních reprodukcí archivních dokumentů, jeho zprovoznění a vyškolení obsluhy.

Stav výběrového řízení: Vyhlášené

Typ výběrového řízení: Zakázka malého rozahu 2. kategorie. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Předpokládaná hodnota zakázky: 208.000,- Kč (bez DPH)

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání dokumentového skeneru Kodak i1420 s příslušenstvím určeného pro zhotovování digitálních reprodukcí archivních dokumentů, jeho zprovoznění a vyškolení obsluhy.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Podatelna Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodov, do 12:00 hod. dne 25. 10. 2011.

Kontaktní osoby

PhDr. Karel Koucký, tel. 974 847 455, e-mail: karel.koucky@nacr.cz
Jiří Bernas, tel. 974 847 272, gsm: 734 850 727. e-mail: jiri.bernas@nacr.cz

Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky (PDF, 232 kB)

Zadávací dokumentace (PDF, 344 kB)

Příloha 1 - Vzor čestného prohlášení (PDF, 332 kB), editovatelná verze (DOC, 40 kB)

Příloha 2 - Doporučený vzor nabídky (PDF, 349 kB), editovatelná verze (DOC, 31 kB)

Dodatečné informace

Dotazy