Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Zakázka na stránce profilu zadavatele

Zakázka na stránce věstníku veřejných zakázek

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh řízení:Otevřené řízení

Předmět veřejné zakázky:Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwarového a softwarového vybavení národního digitálního archivu.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:137 000 000,-

Hlavní místo plnění: Praha

Předmět CPV: 30200000-1

Datum zahájení řízení: 20. 6. 2014

Datum uveřejnění zakázky: 23. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 11.8. 2014

Zadávací dokumentace

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 zákona (PDF, 212 kB)

Zadávací dokumentace (PDF, 10,9 MB)

Kupní smlouva- návrh smlouvy (PDF, 411 kB)

Kupní smlouva- návrh smlouvy (DOC, 181 kB)

Dotaz č. 1 (PDF, 154 kB)

Odpověď č. 1 (PDF, 227 kB)

Dotaz č. 2 (PDF, 96 kB)

Odpověď č. 2 (PDF, 237 kB)

Dotaz č. 3 (PDF, 28 kB)

Odpověď č. 3 (PDF, 230 kB)

Dotaz č. 4 (PDF, 225 kB)

Odpověď č. 4 (PDF, 217 kB)

Dotaz č. 5 (PDF, 145 kB)

Odpověď č. 5 (PDF, 221 kB)

Dotaz č. 6 (PDF, 148 kB)

Dotaz č. 7 (PDF, 155 kB)

Odpověď č. 6 a 7 (PDF, 215 kB)

Dotaz č. 8 (PDF, 33 kB)

Odpověď č. 8 (PDF, 218 kB)

Dotaz č. 9 (PDF, 82 kB)

Odpověď č. 9 (PDF, 217 kB)

Dotaz č. 10 (PDF, 82 kB)

Odpověď č. 10 (PDF, 217 kB)

Dotaz č. 11 (PDF, 82 kB)

Odpověď č. 11 (PDF, 217 kB)

Dotaz č. 12 (PDF, 82 kB)

Odpověď č. 12 (PDF, 217 kB)