Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Zakázka na stránce profilu zadavatele

Zakázka na stránce věstníku veřejných zakázek

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh řízení:Otevřené řízení

Předmět veřejné zakázky:Předmětem veřejné zakázky je vytvoření Portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě, jehož správcem je Národní archiv podle § 18b zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Portál“). Součástí zakázky je návrh řešení, dodávka software, dodání programátorských prací a vytvoření kvalitní dokumentace řešení.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:2 000 000,-

Hlavní místo plnění: Praha

Předmět CPV:72212222-1

Datum zahájení řízení: 24. 6. 2014

Datum uveřejnění zakázky: 25. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 17.7. 2014

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (PDF, 358 kB)

Příloha č. 1, Funkční požadavky (PDF, 540 kB),
     Schéma postavení Archivního portálu v rámci IS NDA (XSD, 27 kB),
     Příručka aplikace eSkartace (PDF, 741 kB),
     XSD pro import a export evidenčních listů NAD z/do aplikace PEvA (XSD, 190 kB),
     Slovníček pojmů (PDF, 166 kB)

Příloha č. 2, Návrh smlouvy (PDF, 288 kB), editovatelná verze (DOC, 183 kB)

Odůvodnění veřejné zakázky (PDF, 259 kB)

Dotazy č. 1 (PDF, 258 kB)

Odpovědi na dotazy č. 1 (PDF, 287 kB)

Dotazy č. 2 (PDF, 187 kB)

Odpovědi na dotazy č. 2 (PDF, 280 kB)

Dotazy č. 3 (PDF, 37 kB)

Odpovědi na dotazy č. 3 (PDF, 213 kB)

Dotazy č. 4 (PDF, 260 kB)

Odpovědi na dotazy č. 4 (PDF, 232 kB)

Dotazy č. 5 (PDF, 312 kB)

Odpovědi na dotazy č. 5 (PDF, 176 kB)