Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

NDA, ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ, HLAVNÍ PRACOVIŠTĚ

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Zakázka na stránce profilu zadavatele

Zakázka na stránce věstníku veřejných zakázek

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh řízení:Otevřené řízení

Předmět veřejné zakázky:Předmětem veřejné zakázky je vytvoření Portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě, jehož správcem je Národní archiv podle § 18b zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Portál“). Součástí zakázky je návrh řešení, dodávka software, dodání programátorských prací a vytvoření kvalitní dokumentace řešení.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:91 000 000,-

Hlavní místo plnění: Praha

Předmět CPV:45000000-7

Datum zahájení řízení: 23. 8. 2014

Datum uveřejnění zakázky: 25. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 18. 9. 2014

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (PDF, 4,5 MB)

Příloha č. 1, KRYCÍ LIST NABÍDKY (PDF, 167 kB),

Příloha č. 2, SOD (PDF, 267 kB)

Odůvodnění veřejné zakázky (PDF, 226 kB)