Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Stav výběrového řízení: Ukončené.

Typ výběrového řízení: Zakázka malého rozsahu (2. kategorie) na služby. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb

Předpokládaná hodnota zakázky: 210.000,- Kč (slovy dvěstědesettisíckorunčeských) bez DPH

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou mobilní telefonních služby a služby mobilního internetového připojení pro potřeby projektového týmu.

Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky (PDF, 232 kB)

Zadávací dokumentace (PDF, 348 kB)

Příloha 1 - Vzor čestného prohlášení (PDF, 213 kB), editovatelná verze (DOC, 24 kB)

Příloha 2 - Vzor titulního listu nabídky (PDF, 247 kB), editovatelná verze (DOC, 17 kB)

Příloha 3 - Závazná struktura nabídky (PDF, 284 kB), editovatelná verze (DOC, 25 kB)

Příloha 4 - Seznam sídel (PDF, 204 kB)

Příloha 5 - Pravidla publicity daná výzvou č. 10 Integrovaného operačního programu (PDF, 204 kB)

Dodatečné informace

Dotazy

Další informace