Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec

Veřejné zakázky

Aktuální zakázky Národního archivu

Připravované

Ukončené zakázky Národního archivu

Archivní obalový materiál

Tisk publikace: Beda Dudík (1815-1890)

Rekonstrukce chladícího systému archivního areálu NA/SOA, Praha 4 – Chodovec

Definování standardů pro komunikaci se znalostní databází INTERPI

Digitalizaci knihovních dokumentů pro knihovnu Národního archivu, do Národního programu digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

Knihařské práce pro knihovnu Národního archivu

NÁKUP BAREVNÉHO PRODUKČ.TISK.ZAŘÍZENÍ

Nákup multifunkčních zařízení

Projektová dokumentace - Rekonstrukce chladicího systému – M. Horákové

Projektová dokumentace - Rekonstrukce chladicího systému – AA Chodovec

Archivní obalový materiál

Tisk sborníku Paginae historiae 22/2014, č. 1 a č. 2

Úložné systémy pro ukládání velkoformátových archiválií

Spotřební materiál foto

Nákup vyvolávacího automatu

Nákup tiskového reprodukčního zařízení - zrušené rozhodnutím zadavatele 11.6.2014

Nákup barevného knižního skeneru pro skenování knih, novin a jiných dokumentů

Nákup rotačního mikrotonu

Nákup viskozimetru

Nákup podtlakového stolu NSD 1100

Knihářské práce pro knihovnu Národního archivu

Předtisková příprava a tisk publikace Katalog a rejstříky k protokolům 16. Československé vlády

Předtisková příprava a tisk publikace F. L. Rieger a velkostatek Maleč. Ekonomické zázemí politické činnosti vůdce národa

Předtisková příprava a tisk publikace Berní rula 4/Bechyňský kraj I

Archivní obalový materiál

Tisk sborníku Paginae historiae 21/2013, č. 1

Tisk publikací zařazených do edičního plánu na rok 2013 - zrušené rozhodnutím zadavatele 14.5.2013

Tlaková zkouška tlakových lahví SHZ v budově Národního archivu

Národní archiv, výběrové řízení na nákup pneumatického stolního lisu 

Národní archiv, výběrové řízení na dodávku archivního obalového materiálu: Archivní desky klopové A1

Národní archiv, výběrové řízení na nákup archivního obalového materiálu: archivní krabice, spisové desky s tkalounem a obálky na negativy

Nákup - Bookkeeper Spray systém.

Nákup odkyselovacího zařízení C500.

Nákup zařízení pro automatizované ukládání digitálních dat do 35 mm mikrofilmu.

Nákup dokumentového skeneru Kodak i1420 pro potřeby projektu bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“

Zakázka je realizována v rámci řešení čtyřletého výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze financovaného z prostředků Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 (BV II/2 – VS) (identifikační kód projektu VG20112014054). V rámci veřejné zakázky bude vybrán dodavatel dokumentového skeneru Kodak i1420 s příslušenstvím určeného pro zhotovování digitálních reprodukcí archivních dokumentů, jeho zprovoznění a vyškolení obsluhy

Ukončené zakázky projektu Národní digitální archiv

EU, IOPNDA, Zadávací řízení na dodavatele stavebních prací

EU, IOPNDA, Zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu

EU, IOPNDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT

EU, IOPNDA, zadávací řízení na poskytovatele konzultačních služeb ICT

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel, který provede poskytování konzultačních služeb ICT.

EU, IOPNDA - Výběr zpracovatele dokumentace pro provádění stavby hlavního pracoviště

EU, IOPNDA zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW, opakované výběrové řízení zrušeno

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel technologické (ICT) části NDA. Nejvhodnější nabídka bude rozpracována po skončení zadávacího řízení do podoby detailního návrhu.

EU, IOPNDA, zadávací řízení na dodavatele rekonstrukce prostor záložního pracoviště

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel, který provede rekonstrukci prostor určených pro záložní pracoviště NDA.

EU, IOPNDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.Předmětem této zakázky je výběr technického dozoru investora pro rekonstrukci prostor záložního pracoviště Národního digitálního archivu (NDA)

EU, IOPNDA - zadávací řízení na poskytovatele právních a poradenských služeb

Výběr dodavatele právních a poradenských služeb projektu Národního digitálního archivu.

EU, IOPNDA - Výběr zpracovatele dokumentace pro provádění stavby hlavního pracoviště

EU, IOPNDA - zadávací řízení na poskytovatele právních a poradenských služeb

Výběr dodavatele právních a poradenských služeb projektu Národního digitálního archivu.

EU, IOPNDA, zadávací řízení na zajištění publicity

EU, IOPNDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW, zrušené rozhodnutím ÚOHS 8.10.2012

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel technologické (ICT) části NDA. Nejvhodnější nabídka bude rozpracována po skončení zadávacího řízení do podoby detailního návrhu.

EU, IOPNDA, výběrové řízení na dodávku HW a SW vybavení projektového pracoviště opakované výběrové řízení

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel hardwarového a softwarového vybavení projektového týmu.

EU, IOPNDA, výběrové řízení na dodávku HW a SW vybavení projektového pracoviště

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel hardwarového a softwarového vybavení projektového týmu.

EU, IOPNDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel mobilních telefonních služeb a služeb mobilního internetového připojení pro potřeby projektového týmu.

EU, IOPNDA, zadávací řízení na projektanta stavebních prací - záložní pracoviště aktualizováno 27. 7. 2011

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel, který zpracuje prováděcí projekt rekonstrukce prostor záložního pracoviště Národního digitálního archivu (NDA).

EU, IOPNDA, zadávací řízení na projektanta stavebních prací - hlavní pracoviště aktualizováno 14. 6. 2011

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel, který zpracuje projekt pro stavební povolení hlavního pracoviště Národního digitálního archivu (NDA). Dodavatel dále zajistí vydání platného stavebního povolení na zmíněnou stavbu.